Inspiration

Læs før du læser – Bogens opbygning

Bogens opbygning følger vores årelange erfaring med unges mentale trivsel og deres digitale vaner og det vellykkede forsøg på Århus Statsgymnasium.

Jeg har et ønske om at give dig viden, redskaber og værktøjer, der kan hjælpe unge med at få gode digitale vaner. Derfor deler jeg mine erfaringer fra mange timers arbejde med rådgivning af unge.

Du vil via dem få indsigt i nogle interessante cases fra klinikken, ligesom du kommer med på en guidet tur gennem det fire ugers forsøg, vi lavede på Århus Statsgymnasium. Forsøget lagde fundamentet til Reboot-modellen.

Del 1: Hvordan vores klienter går fra mistrivsel til at stortrives

Her bliver du præsenteret for to konkrete cases med unge, og via dem får du et indblik i, hvordan uhensigtsmæssige digitale vaner kan være et element i unges mistrivsel. Uvanerne beslaglægger både meget tid og meget hjernekapacitet og gør det svært at nå de mål, som man gerne vil. Heldigvis er der hjælp at hente, og med den rette tilgang og de rigtige værktøjer kan skuden vendes og en positiv udvikling sættes i gang.

Del 2: Forsøget på Århus Statsgymnasium viser overraskende resultater

Vi skifter scene fra det individuelle arbejde til den kollektive indsats og beskriver, hvor- dan og hvorfor vi lavede et fire ugers interventionsforsøg på Århus Statsgymnasium. Resultaterne bliver kortlagt på kryds og tværs, og efterhånden bliver det tydeligt for dig, at det nærmer sig omsorgssvigt, hvis du ikke giver denne viden videre til de unge, du møder.

Kort sagt: Jeg vil have, at du får et brændende ønske om og et behov for at skabe mere hensigtsmæssige mobilvaner for både dig selv og de unge, du arbejder med.

Del 3: Få nyeste viden til bedre digitale vaner

Jeg samler op og konkluderer på vores nye viden efter forsøget og perspektiverer, hvad vi kan gøre herfra i forhold til teknologiforståelse, online-forbrug og unges mentale trivsel. Jeg vil give dig motivation, konkrete værktøjer og færdigheder, så du kan hjælpe unge til at få bedre digitale vaner.

Køb bogen her